Huset / Historie
EJENDOMMENS HISTORIE
DEN TIDLIGSTE TID 1584-1801
En af de ælste bygninger i Middelfart er fra 1584, oprindelig bygget af en tolder, som har været en af byens kapitalstærke og fremstående borgere. Det var den første gård i “Borgmesters fjerding” en stor bindingsvæksgård i 2 etager med 18 fag til Algade. Der hørte betydelige jordarealer til ejendommen Den blev opført ved bygrænsen, og lige ved “østre port” hvor alt trafik østfra skulle passere. Fra 1500 til 1750 var der intet andet end en bro på Jyllandsiden, så alle rejsende skulle overnatte i Meddel fart eller Melfar (det midterste overfartssted), og gods, primært stude, skulle her fortoldes overfor kronen.
Ejeren i 1682 hed Jacob Hansen, han var en af byens store skattebetalere, købmand, vognmand, overformynder og, hvad der ikke var usædvanligt for de fleste ejendomme i Melfar, tilligemed Gæstgiver.
I perioden 1700 til 1800 fortsætter gården som gæstgiveri under forskellige ejere, og der tilføjes 3 møller på højen, hvor der idag er banegård, og som møller havde man naturligvis også brændevinsbrænderi og kvæghold.

MELLEMTIDEN 1801 – 1901
Ved folketællingen i 1801, hvor byen havde 1019 indbyggere, anførtes ejeren af ejendommen som gårdmand, brændevinsbrænder og mølleejer, senere blev den borgmesterbolig samt bopæl for Claudius Madsen, sam lavede Middelfart Avis i midten af 1800 tallet. Familien Edsberg overtog ejendommen i 1860, og benytte den som privat bolig og gæstgiveri. Familiens overhoved var bager, og medstifter af Middelfart Håndværkerforening samt Middelfart Sparekasse, som i dag har hovedsæde lige overfor HOLMs. 2 sønner var hotelejere i Norge.
Håndværkerforeningen eksisterer i bedste velgående den dag i dag, og husets nuværende ejer har været formand i flere perioder. Ingen tvivl om at Edsberg ville have været tilfreds med udviklingen.

HOTELLET 1901-1924
Frøken Wilhelmine Sick overtog ejendommen i 1901, og det blev en livslang kærlighedsforhold. Hun drev huset som “Højskolehjem”, Det var et almindeligt navn på hoteller med mødelokaler, som Grundtvigske kredse skabte som alternativ til både almindelige kroer og “frelste” afholdshoteller. I disse år flokkedes venstrebønderne omkring huset, og der blev holdt en række foredragsaftener og udflugter i samarbejde med den lokale Højskoleforening.

FREDNINGEN I 1924
I 1924 ønskede kommunen, at huset skulle nedrives på grund af dets dårlige placering i gadebilledet og husets ringe tilstand. Men Frøken Wilhelmine Sick snød kommunen, og fik iværksat en omfattende restaurering med støtte fra National- museet, et kontant statsligt bidrag på kr 6000,00 plus mere end kr 20.000 af Frøkenens egen lomme.
Der blev med National Museets godkendelse lavet en del omforandringer, og huset blev derefter fredet med den udformning, det havde ved genindvielsen. Kommunen har siden hele tre gange forsøgt at ophæve fredningen, sidst i 1972, men fredningen sidder fast, og nu er alle glade for at huset står her endnu.

NYE TIDER 1924 – 1972
Desværre gik det ned af bakke for stedet, Åge Petersen skrev i sin bog om huset, at frøken Sick “sikker var idialist, men ikke sympatiserede med de behov, som ikke særlig højskoleinteresserede gæster havde” og ikke havde “fornøden uddannelse”. Derfor valgte en ny kreds af højskoleforeningen sammen med folk fra oplandet i 1930 at stifte A/S Vestfyns forsamlingshus, og samme år kunne de indvie det nye forsamlingshus i Nygade 2, bygget på en grund, der var udstykket fra den gamle gård. Vilhelmine Sick døde den 8. februar 1938, og det tjener hende til ære at hun fik bevaret det gamle hus, således “at det ligger på hjørnet af Algade og Nygade og vidner om at Middelfart ikke er en opkomling, men har sin rod i gamle tider” som Åge Petersen sluttede sin bog med. Huset blev solgt til en kommis Axel Holm, som drev hotellet fra 1939 til 1972, det er efter ham hotellet har sit navn.
Axel Holm drev, sammen med sin hustru Frida, HOLMs Hotel i 33 år, og hotellet blev efter Axel Holm’s død i 1972 solgt, men aldrig mere drevet som hotel. Nye brandregulativer efter Hafnia- branden umuliggjorde hoteldrift, og huset fortsatte som HOLMs Restaurant.

NUTIDEN 1972 – 2009
Forskellige ejere drev det gamle hotel som restaurant med skiftende held, og i 1990 blev det overtaget af Mette Dal og John Kistvad, som i de efterfølgende år har fået skik på ejendommen og køkkenet. Idag drives restauranten som et moderne spisested, med respekt for husets historie og tradition, som kræver tilstedeværelse af en traditionel dansk frokost, og lidt solidt ‘landkøkken’
De 3 stuer er siden 2002 grundigt restaureret og ses i dag som tro kopier af de stuer, som Frøken Vilhelmine Sick indviede en efterårsdag i 1924.

Kilder:
Museumsdirektør Peter Dragsbo
Middelfart Byarkiv
Redaktør Åge Petersen “Højskolehjemmet”
Holms ApS | CVR: 10032660 | Algade 60, 5500 Middelfart  | Tlf.: 64410131